برای هر گونه نظری ، به راحتی با ما در تماس باشید

همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس می گیرند

توجه و مشتری مداری

آیا از نحوه پذیرش اولیه خود راضی هستید؟(Required)
آیا از نحوه رسیدگی به مسئله خود راضی هستید؟(Required)
آیا در خصوص کیفیت کار پرسنلی که با ایشان سروکار داشته اید راضی هستید؟(Required)
آیا از خدماتی که ما ارائه می دهیم راضی هستید؟(Required)

پشتیبانی

آیا از نحوه تشخیص نیازهای خود توسط پرسنل راضی هستید؟(Required)
آیا از تخمین صورت گرفته در مورد هزینه و زمان انجام کار راضی هستید؟(Required)
آیا از کمک و مساعدت صورت گرفته راضی هستید؟(Required)
آیا از پیگیری کارکنان و توجه شخصی ایشان راضی هستید؟(Required)

راندمان

آیا از زمان انتظار قبل از پذیرش راضی هستید؟(Required)
آیا از سرعت تکمیل مراحل خود راضی هستید؟(Required)
آیا از اطلاعات داده شده به شما در خصوص هرگونه تاخیر پیش آمده راضی هستید؟(Required)
آیا به طور کلی از سرویسی که ما ارائه می دهیم راضی هستید؟(Required)
آدرس(Required)